O nás

Poslání Montessori domu:

Našim posláním je podporovat ve vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí pro jejich vzdělávání.

Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadaní, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Montessori dům nabízí rodinné prostředí, v němž se vaše dítě naučí starat se nejen o své vlastní potřeby, ale zároveň získá povědomí o zodpovědnosti a aktivitách, které přispívají k fungování společenství jako celku.

 

Metoda Montessori - "Pomoz mi, abych to dokázal sám.":

Metoda Montessori je světově uznávaný vzdělávací systém, jenž zahrnuje filosofii rozvoje dítěte i praktické postupy, které tomuto rozvoji napomáhají. Metoda vychází z individuálních potřeb dítěte a rozvíjí všechny vývojové složky: intelektovou, sociální, fyzickou, emocionální a duchovní.

Metoda Montessori je založená na fyziologickém vývoji lidského mozku. Je proto ideální začít pracovat s dětmi ve věku 3 roky, kdy nastává optimální období pro rozvíjení tvůrčího a intelektového potenciálu každého dítěte pomocí Montessori pomůcek. Proto děti vedené v duchu metody Montessori začínají spontánně číst, psát a počítat již v předškolním věku.

Učitel je laskavým a trpělivým průvodcem dítěte a vždy respektuje jeho individuální tempo. Dokáže vytvořit prostředí, které vybízí dítě k práci. Již od vstupu do mateřské školky jsou děti vedené k samostatnosti(hygiena, oblékání, příprava svačinek, zametání, možnost výběru z různých činností...). Heslo Montessori učitele je: "Pomoz mi, abych to dokázal sám." Učitel je tedy průvodcem, který dítěti ukazuje cestu k vědění a poznávání. Učitel monitoruje dílčí kroky dítěte a podle dosažených výsledků s ním vytváří pracovní plán.